Professionals

Voor leerkrachten (basisonderwijs en voortgezet onderwijs), pedagogisch medewerkers en anderen die met kinderen en ouders werken, kan opvoedcoach veel betekenen. Ook als professionele opvoeder kan je vragen hebben over bepaald gedrag of tegen problemen aanlopen.

Als freelance opvoedcoach kan ik professionele opvoeders helpen. Daarnaast verzorg ik ook trainingsavonden over specifieke opvoedthema’s, voor ouders en professionals.

Thema’s

  • Hoe ga ik om met druk gedrag van een kind in een volle groep of klas, zonder dat ik er “gek” van wordt?
  • Hoe krijg ik weer de rust op mijn groep of in mijn klas?
  • Hoe buig ik negatief gedrag om in positief gedrag?
  • Een kind luistert heel slecht, hoe ga ik hiermee om?
  • Hoe zorg ik ervoor dat ik met volle groepen op het kinderdagverblijf het welbevinden van de kinderen waarborg?
  • Hoe begeleid ik het kind in mijn klas of groep waarvan de ouders in scheiding liggen?
  • De werkdruk is hoog, hoe zorg ik voor een prettige sfeer voor de kinderen en mezelf?
  • Hoe kan ik als leerkracht omgaan met een kind in de klas die de diagnose ADHD heeft gekregen?

Deze of andere vragen kunnen je bezig houden of belemmeren in je werk. Dan is het belangrijk om tijdig aan de bel te trekken en een oplossing te vinden. Een coach helpt je daarbij. Zo kan je het beste uit jezelf en de kinderen halen en ga je met plezier naar je werk.