Kragt training

KRAGT staat voor: Kind Relatie Anderen Globe Toekomst

KRAGT training is een krachtige weerbaarheidstraining, een groepstraining voor kinderen vanaf 7-8 jaar t/m 14-15 jaar. De training geeft kinderen inzicht in het sociaal handelen. Het kind leert zichzelf beter kennen, waardoor ook het contact met anderen verbetert. Dit vergroot de weerbaarheid, sociale vaardigheid en het zelfbewustzijn. Het kind krijg hierdoor meer zelfvertrouwen.

Ieder kind is onderdeel van een groter geheel. Er zijn verschillende systemen (gezin, familie, vrienden, sportclub, de wereld waarin we leven). Tijdens de KRAGT-training leert het kind hoe het zich voelt en gedraagt t.o.v. zichzelf en wat de invloed is van anderen binnen de verschillende systemen. Het kind leer o.a. eigen keuzes maken. ‘Hoe kan ik de juiste plek innemen, hoe ka ik erbij horen en toch ook dicht bij mezelf blijven? Als kinderen zichzelf beter leren kennen en dit soort keuzes beter kunnen maken, hebben ze een stevige basis voor de verdere ontwikkeling. Ook leert het kind door deze training zijn eigen talenten en kwaliteiten beter kennen en gebruiken, waardoor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde toenemen.

Ook is er aandacht voor hoe je kunt omgaan met gevoeligheid of boosheid, faalangst en onzekerheid, hoe je goed voor jezelf en de ander zorgt.

De KRAGT-training is een multi-sensorische training. Door de grote diversiteit in dynamische en creatieve werkvormen wordt een verbinding gemaakt tussen hoofd, hart en handen. Deze weerbaarheidstraining wordt gegeven in kleine groepjes.

In oktober 2021 start er een nieuwe groep met deze weerbaarheidstraining in Veenendaal. Voor meer informatie of aanmelden stuur een bericht naar;

marinka@opvoed-gezinscoach.nl