Hoe ziet een coaching eruit?

Gratis intake
Bij elke coaching wordt er gestart met een vrijblijvend telefonisch intake gesprek. Hierin bespreken we jullie situatie en maken we de hulpvraag concreet. In dit gesprek kan ik jullie vertellen wat ik als kindercoach en opvoedcoach voor jullie kan betekenen.

Coachplan
Kies je er na de intake voor om de coaching te starten, dan stel ik een coachplan op. Hierin staat de hulpvraag beschreven, het doel van het coach traject en het aantal coachgesprekken dat ik nodig denk te hebben om dit te bereiken. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de hulpvraag. Wel geef ik een indicatie van hoeveel gesprekken ik nodig denk te hebben. Een kindercoachtraject is vaak laagdrempelig en kortdurende hulp.

Coach gesprekken
Het doel van de coachgesprekken is het probleem oplossen. Ik maak hierbij gebruik van de kwaliteiten die het kind en de ouder(s)/opvoeder bezitten. Ik gebruik verschillende werkvormen als kindercoach. Soms vraagt de hulpvraag om coachgesprekken met ouders/opvoeders. Het kan ook zijn dat ik alleen met het kind werk of met het hele gezin. Een coachtraject is daarom altijd maatwerk. Afhankelijk van de hulpvraag.

Thuis of op locatie?
De gesprekken vinden bij jou thuis plaats, zodat ouder(s) en/of kind in hun eigen vertrouwde omgeving verkeren.

 Neem contact op via de contactpagina voor meer informatie of een gratis intakegesprek.