Hoe ziet een coaching eruit?

Gratis intake
Bij elke coaching wordt er gestart met een vrijblijvend intake gesprek. Hierin bespreek ik de huidige situatie en de hulpvraag.

Coachplan
Kies je er na de intake voor om de coaching te starten, dan stel ik een coachplan op. Hierin staat de hulpvraag beschreven, het doel van het coach traject en het aantal coachgesprekken dat ik nodig denk te hebben om dit te bereiken. Het aantal gesprekken is afhankelijk van de hulpvraag. Wel geef ik een indicatie van hoeveel gesprekken ik nodig denk te hebben. Tussentijds vindt er een evaluatie plaats en wordt het coachplan waar nodig en in overleg aangepast.

Coach gesprekken
Het doel van de coachgesprekken is het probleem oplossen. Ik maak hierbij gebruik van de kwaliteiten die het kind en de ouder(s)/opvoeder bezitten. Waar nodig geef ik opvoedadviezen.

Thuis of op locatie?
De gesprekken vinden bij jou thuis plaats, zodat ouder(s) en/of kind in hun eigen vertrouwde omgeving verkeren.

 Neem contact op via de contactpagina voor meer informatie of een gratis intakegesprek.